Đầu ghi hình HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybid TVI-IP 4 kênh HDS-H7604IP-TVI

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybid TVI-IP 4 kênh HDS-H7604IP-TVI- Đầu ghi hình Hybid TVI-IP 4 kê..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybid TVI-IP 8 kênh HDS-H7608IP-TVI

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybid TVI-IP 8 kênh HDS-H7608IP-TVI- Đầu ghi hình Hybid TVI-IP 8 kê..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 128 kênh HDS-N97128I-16HD

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 128 kênh HDS-N97128I-16HD-       Đầu ghi hình IP ..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 128 kênh HDS-N97128I-24HD

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 128 kênh HDS-N97128I-24HD-       Đầu ghi hình IP ..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh HDS-N7616I-SE

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh HDS-N7616I-SE-       Đầu ghi hình camera ..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh HDS-N7716I-4K

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh HDS-N7716I-4K-       Đầu ghi hình IP Ultra HD ..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh HDS-N7716I-SE

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh HDS-N7716I-SE-       Đầu ghi hình IP 16 k..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh HDS-N9616I-4K/16HD

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh HDS-N9616I-4K/16HD-       Đầu ghi hình IP..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh HDS-N9616I-4K/8HD

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh HDS-N9616I-4K/8HD-       Đầu ghi hình IP ..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh hỗ trợ 3G HDS-N7616I-3G

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 16 kênh hỗ trợ 3G HDS-N7616I-3G-       Đầu ghi hì..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 256 kênh HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 256 kênh HDS-N97256I-16HD-       Đầu ghi hình IP ..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 256 kênh HDS-N97256I-24HD

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 256 kênh HDS-N97256I-24HD-       Đầu ghi hình IP 256 k..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N7632I-4K

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N7632I-4K- Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 32 kênh.- Chu..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N7632I-SE

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N7632I-SE-       Đầu ghi hình IP NVR ..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N7732I-4K

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N7732I-4K-       Đầu ghi hình IP Ultr..

0VNĐ