Đầu ghi hình HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N7732I-SE

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N7732I-SE-       Đầu ghi hình IP 32 k..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N9632I-4K/16HD

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N9632I-4K/16HD-       Đầu ghi hình IP Ultr..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N9632I-4K/8HD

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 32 kênh HDS-N9632I-4K/8HD-       Đầu ghi hình IP ..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 4 kênh HDS-N7604I-SE

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 4 kênh HDS-N7604I-SE-       Đầu ghi hình camera I..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 4 kênh hỗ trợ 3G HDS-N7604I-3G

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 4 kênh hỗ trợ 3G HDS-N7604I-3G-       Đầu ghi hìn..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 64 kênh HDS-N9664I-4K/16HD

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 64 kênh HDS-N9664I-4K/16HD-       Đầu ghi hình IP..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 64 kênh HDS-N9664I-4K/8HD

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 64 kênh HDS-N9664I-4K/8HD-       Đầu ghi hình IP ..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 8 kênh HDS-N7608I-SE

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 8 kênh HDS-N7608I-SE-       Đầu ghi hình camera I..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 8 kênh hỗ trợ 3G HDS-N7608I-3G

Đầu ghi hình HDPARAGON IP 8 kênh hỗ trợ 3G HDS-N7608I-3G-       Đầu ghi hìn..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP PoE 16 kênh HDS-N7616I-POE

Đầu ghi hình HDPARAGON IP PoE 16 kênh HDS-N7616I-POE-       Đầu ghi hình ca..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP PoE 16 kênh HDS-N7716I-4K/P

Đầu ghi hình HDPARAGON IP PoE 16 kênh HDS-N7716I-4K/P-       Đầu ghi hình I..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP PoE 16 kênh HDS-N7716I-POE

Đầu ghi hình HDPARAGON IP PoE 16 kênh HDS-N7716I-POE- Đầu ghi hình camera IP 16 kênh.- Ngõ..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP PoE 4 kênh HDS-N7604I-POE

Đầu ghi hình HDPARAGON IP PoE 4 kênh HDS-N7604I-POE-       Đầu ghi hình cam..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP PoE 8 kênh HDS-N7608I-POE

Đầu ghi hình HDPARAGON IP PoE 8 kênh HDS-N7608I-POE-       Đầu ghi hình cam..

0VNĐ

Đầu ghi hình HDPARAGON IP-Analog HDS-H9008IP-TVI

Đầu ghi hình HDPARAGON IP-Analog HDS-H9008IP-TVI-       Đầu ghi hình hỗn hợ..

0VNĐ