Đầu ghi hình KBVISION

Đầu ghi hình KBVISION
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình 4 kênh KBVISION KX-8104D5

Đầu ghi hình 4 kênh KBVISION KX-8104D5-       Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4 kênh + 2 kên..

2.380.000VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-8-1DR

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KR-9000-8-1DR● Đầu ghi hình  8 kênh 5 in 1● Có thể kết nối ..

7.700.000VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KM-861D5

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KM-861D5- Đầu ghi hình 5 in 1 (HDCVI, HDTVI, AHD, IP, Analog) 8 kênh + ..

0VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KRA-0881F5

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KRA-0881F5- Đầu ghi hình 8 kênh (8 kênh HD Analog + 4 kênh IP) 5 in 1 (..

0VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KX-7108D5

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KX-7108D5-       Đầu ghi hình HD (5 in 1) 8 kênh + 2 kên..

2.880.000VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KX-7108TD5

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KX-7108TD5-       Đầu ghi hình 5 in 1 8 kênh + 2 kênh IP..

2.380.000VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KX-8108D5

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION KX-8108D5-       Đầu ghi hình 5 in 1 8 kênh + 4 kênh IP...

3.760.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KH-4K616128N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KH-4K616128N2-       Đầu ghi hình ..

94.980.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KH-4K68128N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KH-4K68128N2-       Đầu ghi hình N..

54.890.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KM-4K128616N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KM-4K128616N2-       Đầu ghi hình ..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KM-4K12868N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KM-4K12868N2-       Đầu ghi hình N..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KR-Ultra-9000-128-16NR

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KR-Ultra-9000-128-16NR- Đầu ghi hình NVR 128 kênh..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KR-Ultra-9000-128-8NR

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KR-Ultra-9000-128-8NR- Đầu ghi hình NVR 128 kênh.- 128 kênh..

144.000.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KRA-4K128816SNR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KRA-4K128816SNR2- Đầu ghi hình NVR 128 kênh.- Hỗ ..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KRA-4K12888SNR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KRA-4K12888SNR2- Đầu ghi hình NVR 128 kênh.- Hỗ t..

0VNĐ