Đầu ghi hình KBVISION

Đầu ghi hình KBVISION
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KH-624256N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KH-624256N2-       Đầu ghi hình NV..

232.900.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KM-256624N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KM-256624N2-       Đầu ghi hình NV..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KR-Ultra-9000-256-24NR

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KR-Ultra-9000-256-24NR- Đầu ghi hình NVR 256 kênh..

580.000.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KRA-4K256824SNR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KRA-4K256824SNR2- Đầu ghi hình NVR 256 kênh.- Hỗ ..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KH-6832N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KH-6832N2-       Đầu ghi hình NVR 3..

19.660.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KM-3268N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KM-3268N2-       Đầu ghi hình NVR 3..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KR-9000-32-4NR

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KR-9000-32-4NR- Đầu ghi hình camera IP 32 kênh.- H..

27.800.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KRA-3284NR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KRA-3284NR2- Đầu ghi hình Network Video Recorder 32 kênh IP...

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KRA-3288NR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KRA-3288NR2- Đầu ghi hình Network Video Recorder 3..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KH-4K6864N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KH-4K6864N2-       Đầu ghi hình NVR..

25.680.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KM-4K6468N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KM-4K6468N2-       Đầu ghi hình NVR..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KR-Ultra9000-64-8NR

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KR-Ultra9000-64-8NR- Đầu ghi hình NVR 64 kênh.- 64..

68.000.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KRA-4K6482SNR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KRA-4K6482SNR2- Đầu ghi hình NVR 64 kênh.- Hỗ trợ ..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KX-4K8864N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KX-4K8864N2-       Đầu ghi hình NVR..

22.590.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP KH-E1008

Đầu ghi hình camera KBVISION IP KH-E1008– Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA.– Thiết ..

13.350.000VNĐ