Đầu ghi hình KBVISION

Đầu ghi hình KBVISION
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 16 kênh KX-8216D4

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 16 kênh KX-8216D4-       Đầu ghi hình HDCVI 16 ..

7.560.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 24 kênh KX-7224D

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 24 kênh KX-7224D-       Đầu ghi hình HDCVI 24 k..

9.050.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KH-8832D4

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KH-8832D4- Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh.- Tích hợp kết n..

36.680.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KM-3268D4

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KM-3268D4- Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh.- Tích hợp kết n..

0VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KR-9000-32-8DR

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KR-9000-32-8DR- Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI.  - Tí..

43.580.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KRA-3288F4

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KRA-3288F4- Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh.- Có thể kết nố..

0VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KX-7232D4

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KX-7232D4-       Đầu ghi hình HDCVI 32 ..

11.590.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KX-8232D4

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KX-8232D4-       Đầu ghi hình HDCVI 32 ..

12.560.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KX-8832D

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 32 kênh KX-8832D-       Đầu ghi hình HDCVI 32 k..

32.890.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 8 kênh KX-2K8108D4

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 8 kênh KX-2K8108D4-       Đầu ghi hình HDCVI 8 ..

4.460.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 8 kênh KX-2K8208D4

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 8 kênh KX-2K8208D4-       Đầu ghi hình HDCVI 8 ..

6.260.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 8 kênh KX-8108D4

Đầu ghi hình KBVISION HDCVI 8 kênh KX-8108D4-       Đầu ghi hình HDCVI 8 kê..

3.850.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KH-6216N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KH-6216N2-       Đầu ghi hình NVR 16 kênh...

7.360.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KH-6816N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KH-6816N2-       Đầu ghi hình NVR 16 kênh...

16.860.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KM-1662N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KM-1662N2-         Đầu ghi hình camer..

0VNĐ