Tổng đài IP Grandstream

Tổng đài IP Grandstream
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Khung mở rộng Tổng đài IP Panasonic KX-TDE620

Khung phụ Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE620-         Khung phụ tổng đài..

13.650.000VNĐ

Tổng đài IP Grandstream GXE5024

Tổng đài IP Grandstream GXE5024-   Hổ trợ 4 FXO, 2 FXS. -   Tổng đài có 2 cổng 10/100..

0VNĐ

Tổng đài IP Grandstream GXE5028

Tổng đài IP Grandstream GXE5028–      Hỗ trợ 8 FXO, 2 FXS. –      ..

0VNĐ

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Tổng đài IP Grandstream UCM6202- Tổng đài IP UCM6202 với cấu hình: 2 đường vào bưu điện analog, ra 2..

7.450.000VNĐ

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Tổng đài IP Grandstream UCM6204- Hỗ trợ 4 cổng FXO cho đường bưu điện (để dự phòng trong trường hợp ..

10.050.000VNĐ

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Tổng đài IP Grandstream UCM6208- Hỗ trợ 800 máy nhánh SIP/IAX, 2 analog phone-fax, 8 line trung kế P..

16.750.000VNĐ

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Tổng đài IP Grandstream UCM6510–       Hỗ trợ 1E1, 2 FXO, 2 FXS–      ..

34.380.000VNĐ