Tổng đài NEC

Tổng đài NEC
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-16 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-16 máy nhánh-       Tổng đài 4 trung kế-16 máy nhánh, ..

5.560.000VNĐ

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-16 máy nhánh

Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-16 máy nhánh-       Tổng đài 8 trung kế-16 máy nhánh, ..

6.060.000VNĐ

Tổng đài điện thoại NEC SL1000

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-8 máy nhánh-       Tổng đài điện thoại gồm: 4 trung kế..

4.080.000VNĐ