camera hikvision

camera hikvision

camera hikvision

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

DS-2CC52D9T-AITZE

Camera HIKVISION Dome 2.0 Megapixel hồng ngoại DS-2CC52D9T-AITZE-Cảm biến hình ảnh: CMOS.-Độ phân gi..

5.080.000VNĐ

DS-2CC52D9T-IT3E

Camera HIKVISION Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CC52D9T-IT3E-Cảm biến hình ảnh: CMOS.-Độ phân giả..

3.680.000VNĐ

DS-2CC52H1T-FITS

Camera HIKVISION Fisheye hồng ngoại 5.0 Megapixel DS-2CC52H1T-FITS-Cảm biến hình ảnh: CMOS.-Độ phân ..

5.080.000VNĐ

DS-2CE16C0T-IR

Camera HIKVISION hồng ngoại 1.0 Megapixel DS-2CE16C0T-IR– Sử dụng công nghệ mới HD-TVI cho hình ảnh ..

640.000VNĐ

DS-2CE16C0T-IT5

Camera HIKVISION hồng ngoại 1.0 Megapixel DS-2CE16C0T-IT5–       Sử dụng công nghệ mớ..

1.060.000VNĐ

DS-2CE16D0T-IR

Camera HIKVISION hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D0T-IR– Sử dụng công nghệ mới HD-TVI cho hình ảnh ..

1.060.000VNĐ

DS-2CE16D0T-IT3

Camera HIKVISION hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D0T-IT3–       Sử dụng công nghệ mớ..

1.360.000VNĐ

DS-2CE16D0T-IT5

Camera HIKVISION hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D0T-IT5–       Sử dụng công nghệ mớ..

1.580.000VNĐ

DS-2CE16D7T-IT

Camera HIKVISION hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT–       Sử dụng công nghệ mới..

1.560.000VNĐ

DS-2CE16D7T-IT3

Camera HIKVISION hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT3–       Sử dụng công nghệ mớ..

1.860.000VNĐ

DS-2CE16D7T-IT3Z

Camera HIKVISION hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT3Z–Sử dụng công nghệ mới HD-TVI cho hình ảnh..

3.040.000VNĐ

DS-2CE16D7T-IT5

Camera HIKVISION hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D7T-IT5–       Sử dụng công nghệ mớ..

1.960.000VNĐ

DS-2CE16D8T-IT

Camera HIKVISION HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D8T-IT-Cảm biến hình ảnh: CMOS.-Độ phân giả..

1.630.000VNĐ

DS-2CE16D8T-IT3

Camera HIKVISION HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D8T-IT3-Cảm biến hình ảnh: CMOS.-Độ phân gi..

1.860.000VNĐ

DS-2CE16D8T-ITP

Camera HD-TVI HIKVISION hồng ngoại 2.0 Megapixel DS-2CE16D8T-ITP-Cảm biến hình ảnh: CMOS.-Độ phân gi..

1.570.000VNĐ