Đầu Ghi Hình Camera


Đầu Ghi Hình Camera


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KR-Ultra-9000-128-16NR

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KR-Ultra-9000-128-16NR- Đầu ghi hình NVR 128 kênh..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KR-Ultra-9000-128-8NR

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KR-Ultra-9000-128-8NR- Đầu ghi hình NVR 128 kênh.- 128 kênh..

144.000.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KRA-4K128816SNR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KRA-4K128816SNR2- Đầu ghi hình NVR 128 kênh.- Hỗ ..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KRA-4K12888SNR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 128 kênh KRA-4K12888SNR2- Đầu ghi hình NVR 128 kênh.- Hỗ t..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KH-624256N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KH-624256N2-       Đầu ghi hình NV..

232.900.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KM-256624N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KM-256624N2-       Đầu ghi hình NV..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KR-Ultra-9000-256-24NR

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KR-Ultra-9000-256-24NR- Đầu ghi hình NVR 256 kênh..

580.000.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KRA-4K256824SNR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 256 kênh KRA-4K256824SNR2- Đầu ghi hình NVR 256 kênh.- Hỗ ..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KH-6832N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KH-6832N2-       Đầu ghi hình NVR 3..

19.660.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KM-3268N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KM-3268N2-       Đầu ghi hình NVR 3..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KR-9000-32-4NR

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KR-9000-32-4NR- Đầu ghi hình camera IP 32 kênh.- H..

27.800.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KRA-3284NR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KRA-3284NR2- Đầu ghi hình Network Video Recorder 32 kênh IP...

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KRA-3288NR2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 32 kênh KRA-3288NR2- Đầu ghi hình Network Video Recorder 3..

0VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KH-4K6864N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KH-4K6864N2-       Đầu ghi hình NVR..

25.680.000VNĐ

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KM-4K6468N2

Đầu ghi hình camera KBVISION IP 64 kênh KM-4K6468N2-       Đầu ghi hình NVR..

0VNĐ