Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên website sieuthivienthong.net gồm : email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà sieuthivienthong.net cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và sieuthivienthong.net sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên sieuthivienthong.net, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho sieuthivienthong.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Sieuthivienthong.net sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để: Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Sieuthivienthong.net Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng. Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sieuthivienthong.net. Sieuthivienthong.net có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của sieuthivienthong.net

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Siêu Thị Viễn Thông

  • 27A Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
  • Hotline: 0932 710 111
  • Phone: (028)37.246.118
  • Email: info@sieuthivienthong.net

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu sieuthivienthong.net thực hiện việc này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của sieuthivienthong.net. Khi tiếp nhận những phản hồi này, sieuthivienthong.net sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.