30,000 
Mã số: 15752

Giấy in hóa đơn bán lẻ k80, 80mm, k57