Ổ cứng HDD Seagate

1,590,000 
Mã số: 3130
13,325,000 
Mã số: 10777
9,490,000 
Mã số: 10776
7,267,000 
Mã số: 10763
4,225,000 
Mã số: 10761
4,160,000 
Mã số: 10760
3,260,000 
Mã số: 10759
3,180,000 
Mã số: 10758
2,360,000 
Mã số: 10757
1,690,000 
Mã số: 10755
13,325,000 
Mã số: 3154
9,490,000 
Mã số: 3151
7,267,000 
Mã số: 3149
4,225,000 
Mã số: 3139
3,160,000 
Mã số: 3137
2,260,000 
Mã số: 3133