Máy chấm công là một thiết bị dùng để ghi nhận thời gian ra vào của các nhân viên trong một công ty để giúp cho người quản lý biết được ý thức làm việc của nhân viên như thế nào đồng thời tính lương cho nhân viên mà không tốn nhiều thời gian. Giúp quản lý thời gian làm việc, giảm thiểu khối lượng công việc ghi chép giấy tờ trước đây. Ngoài ra máy có thể kiểm soát việc ra vào của nhân viên.

Máy chấm công chính hãng

Máy chấm công vân tay

Máy chấm công thẻ từ

Máy chấm công thẻ giấy

Máy chấm công khuôn mặt

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công