Thiết bị mạng

Cung cấp thiết bị mạng có dây không dây sỉ, lẻ  gồm: hub switch tp link cisco