Đầu ghi hình HIKVISION

Đầu ghi hình HIKVISION
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 DS-7316HUHI-F4/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 DS-7316HUHI-F4/N-Đầu ghi hình HD-TVI 16 kê..

22.850.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 24 kênh DS-7324HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 24 kênh DS-7324HGHI-SH- Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh, chuẩn n..

20.650.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 24 kênh DS-8124HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 24 kênh DS-8124HGHI-SH- Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh.- Chuẩn ..

44.550.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 32 kênh DS-7332HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 32 kênh DS-7332HGHI-SH-Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh.-Chuẩn né..

24.350.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-7304HQHI-F4/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-7304HQHI-F4/N-         Đầu ghi..

11.380.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-7304HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-7304HQHI-SH- Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh.- Chuẩn né..

16.580.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-8104HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-8104HQHI-F8/N-         Đầu ghi..

32.550.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-8104HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-8104HQHI-SH- Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh.- Chuẩn né..

36.750.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 DS-7204HQHI-K1-Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh.-Chuẩn nén ..

2.460.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh TURBO HD 3.0 DS-7304HUHI-F4/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh TURBO HD 3.0 DS-7304HUHI-F4/N-Đầu ghi hình HD-TVI 4 k..

17.880.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh DS-7208HGHI-F1– Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh.– Chuẩn nén hình ảnh..

3.080.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh DS-7308HQHI-F4/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh DS-7308HQHI-F4/N-         Đầu ghi hình HD-T..

12.650.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh DS-7308HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh DS-7308HQHI-SH- Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh.- Chuẩn né..

18.650.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh DS-8108HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh DS-8108HQHI-F8/N-         Đầu ghi..

35.850.000VNĐ

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 DS-7108HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 DS-7108HGHI-F1– Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh...

2.560.000VNĐ