Đầu ghi hình KBVISION

Đầu ghi hình KBVISION
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KM-1668N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KM-1668N2-       Đầu ghi hình NVR 16 kênh...

0VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KR-9000-16-2NR

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KR-9000-16-2NR- Đầu ghi hình camera IP 16 kênh.- Hỗ trợ c..

12.480.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KR-9000-16-8NR

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KR-9000-16-8NR- Đầu ghi hình camera IP 16 kênh.- Hỗ trợ c..

26.860.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KRA-1682NR2

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KRA-1682NR2- Đầu ghi hình Network Video Recorder 16 kênh ..

0VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KRA-1688NR2

Đầu ghi hình KBVISION IP 16 kênh KRA-1688NR2- Đầu ghi hình Network Video Recorder 16 kênh IP.&n..

0VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 32 kênh KH-6232N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 32 kênh KH-6232N2-       Đầu ghi hình NVR 32 kênh...

8.480.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 32 kênh KM-3262N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 32 kênh KM-3262N2-         Đầu ghi hình camer..

0VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 32 kênh KR-9000-32-8NR

Đầu ghi hình KBVISION IP 32 kênh KR-9000-32-8NR- Đầu ghi hình camera IP 32 kênh.- Hỗ trợ camera..

35.780.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 32 kênh KX-8232N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 32 kênh KX-8232N2-       Đầu ghi hình NVR 32 kênh...

7.060.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 32 kênh KX-8832N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 32 kênh KX-8832N2-       Đầu ghi hình NVR 32 kênh...

16.550.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 4 kênh KH-6104N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 4 kênh KH-6104N2-       Đầu ghi hình NVR 4 kênh.- ..

2.480.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 4 kênh KH-W6104N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 4 kênh KH-W6104N2-       Đầu ghi hình NVR 4 kênh W..

5.580.000VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 4 kênh không dây KM-W461N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 4 kênh không dây KM-W461N2-         Đầu ghi hình camera..

0VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 4 kênh KM-461N2

Đầu ghi hình KBVISION IP 4 kênh KM-461N2-         Đầu ghi hình camera IP 4 ..

0VNĐ

Đầu ghi hình KBVISION IP 4 kênh KR-9000-4-1NR

Đầu ghi hình KBVISION IP 4 kênh KR-9000-4-1NR- Đầu ghi hình camera IP 4 kênh.- Hỗ trợ came..

3.380.000VNĐ