Bộ quản lý trung tâm 2 cửa KX-DC02

● Bộ quản lý trung tâm 2 cửa.
● Hỗ trợ 100,000 thẻ từ
● Hỗ trợ 8 cổng vào (2 cảm biến cửa, 2 nút exit, 4 alarm)
● Hỗ trợ 4 cổng ra (2 khóa từ, 2 alarm)