Bộ quản lý trung tâm 4 cửa KX-DC04

● Bộ quản lý trung tâm 4 cửa.
● Hỗ trợ 100,000 thẻ từ
● Hỗ trợ 9 cổng vào (4 cảm biến cửa, 4 nút exit, 1 alarm)
● Hỗ trợ 5 cổng ra (4 khóa từ, 1 alarm)