Phần mềm CA Supervisor PANASONIC KX-NCS2301

– Phiên bản 1 licence
– Có khả năng quản lý được tất cả các máy nhánh trong hệ thống (user, group)
– Có khả năng nâng cấp tối đa 4 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 128 Ext.
– Danh bạ lưu được 1000 số

Mã: 4685 Danh mục: