Thiết bị mạng

1,050,000 
Mã số: 3657

Cung cấp thiết bị mạng có dây không dây sỉ, lẻ  gồm: hub switch tp link cisco