Tổng đài Panasonic

6,920,000 
Mã số: 4653

Tổng đài panasonic: kx-tes824, kx-ns300, kx-tda100d, 824